Jag heter Gun-Britt Haraldsson och är en kvinna som arbetar och ägnar mitt liv åt att sätta den lilla människan i fokus och försöker att hitta skräddarsydda lösningar för just din läkeprocess. Vi är alla individer med olika behov. Jag började arbeta med detta år 2000 och har sedan dess utvecklat de kunskaper jag har idag och i dagens läge inser man mer och mer att kropp och själ hör ihop. Målet med mina behandlingar är att hitta en balans och en helhet. Båda är viktiga delar i vårt livspussel och en stor och betydelsefull del i läkningsprocessen.