Integritetspolicy

GBM Helhetsterapi värnar om din personliga integritet. Därför kan du alltid vara anonym när du besöker min hemsida.

Behandling av dina personuppgifter

Jag värnar om att skydda din personliga integritet. När du fyller i ett formulär på min hemsida så sparar jag dina personuppgifter för att kunna höra av mig till dig. Formulären används när du t.ex. anmäler dig till en kurs/utbildning eller när du vill att jag ska kontakta dig. Skälet till att personuppgifterna lagras är för att jag ska kunna nå dig inför en utbildning, behandling och kurs.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgiftslagen, PuL, syftar till att skydda att din personliga integritet inte kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det, eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Du godkänner när du skickar formuläret

Enligt PuL får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. När du klickar på knappen ”Skicka” eller ”Anmäl” på min hemsida godkänner du att jag lagrar dina uppgifter för ovanstående ändamål.

Vilka personuppgifter som sparas

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. När du fyller i ett formulär på min hemsida så sparas de uppgifter du anger.

Dina rättigheter enligt PuL

Enligt PuL har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas, blockeras eller raderas. Du har även rätt att en gång per år, gratis, begära skriftlig information, ett s.k. registerutdrag, om vilka personuppgifter som jag behandlar om dig genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till mig.