Close-up of beautiful woman face. On white backgroundIrisdiagnostik är läran och studerandet av ögats regnbågshinna. Här tittar man på irisens struktur och färg. Genom att studera en människas iris kan du dra slutsatser rörande hälsotillstånd, välbefinnande, näringsstatus, organsvagheter, karaktärsdrag och känslomässigbalans.

Behandlingstid 30 min 300:-