Blodanalys

enligt professor Ökermans modell.

bleeding daisyAntioxidant behandling med blodanalys

Genom ett enkelt blodprov går det att se hur mycket fria radikaler som just ditt blod innehåller.  När man sedan vet hur mycket fria radikaler just Du har så tillför man antioxidanter. Genom antioxidanterna kan kroppen bryta den onda cirkeln.
Vad är då fria radikaler och antioxidanter?
Fria radikaler skall egentligen finnas för att skydda din kropp vid inflammationer. När sedan orsaken. För inflammationer är borta ska reaktionen avslutas. Om detta inte sker kan ämnena som ingår i inflammationen orsaka skada i kroppen. Om du genom detta blodprov ser att du har fria radikaler så kan du bryta den onda cirkeln med  antioxidanter.  Antioxidanter  är vitaminer och mineraler i ett brett spektra. Detta kan leda t.ex till fibramyalgi, reumatism, hjärt-kärlsjukdommar, lungproblem, läckande tarm, gråstarr…..ja listan kan göras lång.

Kostnad blodprov 300:-